Numerele in limba engleza

Numerale Cardinale Limba Engleză

Număr Engleză Română
0 Zero Zero
1 One Unu
2 Two Doi
3 Three Trei
4 Four Patru
5 Five Cinci
6 Six Şase
7 Seven Şapte
8 Eight Opt
9 Nine Nouă
10 Ten Zece
11 Eleven Unsprezece
12 Twelve Doisprezece
13 Thirteen Treisprezece
14 Fourteen Patrusprezece
15 Fifteen Cincisprezece
16 Sixteen Şaisprezece
17 Seventeen Şaptesprezece
18 Eighteen Optsprezece
19 Nineteen Nouăsprezece
20 Twenty Douăzeci
21 Twenty-one Douăzeci şi unu
30 Thirty Treizeci
40 Fourty Patruzeci
50 Fifty Cincizeci
60 Sixty Şaizeci
70 Seventy Şaptezeci
80 Eighty Optzeci
90 Ninety Nouăzeci
100 One hundred O sută
101 One hundred and one O sută unu
102 One hundred and two O sută doi
1.000 One thousand O mie
1.000.000 One million Un milion
1.000.000.000 One billion Un miliard
1.000.000.000.000 One trillion Un trilion


Numerale Ordinale Limba Engleză

Număr Engleză Română
1st the first primul
2nd the second al doilea
3rd the third al treilea
4th the fourth al patrulea
5th the fifth al cincilea
6th the sixth al şaselea
7th the seventh al şaptelea
8th the eighth al optulea
9th the ninth al nouălea
10th the tenth al zecelea
11th the eleventh al unsprezecelea
12th the twelveth al doisprezecelea
13th the thirteenth al treisprezecelea
14th the fourteenth al patrusprezecelea
15th the fifteenth al cincisprezecelea
16th the sixteenth al şaisprezecelea
17th the seventeenth al şaptesprezecelea
18th the eighteenth al optsprezecelea
19th the nineteenth al nouăsprezecelea
20th the twentieth al douăzecilea
21st the twenty-first al douăzeci şi unulea
22nd the twenty-second al douăzeci şi doilea
23rd the twenty-third al douăzeci şi treilea
24th the twenty-fourth al douăzeci şi patrulea
25th the twenty-fifth al douăzeci şi cincilea
26th the twenty-sixth al douăzeci şi şaselea
27th the twenty-seventh al douăzeci şi şaptelea
28th the twenty-eighth al douăzeci şi optulea
29th the twenty-ninth al douăzeci şi nouălea
30th the thirtieth al treizecilea
40th the fourtieth al patruzecilea
50th the fiftieth al cincizecilea
60th the sixtieth al şaizecilea
70th the seventieth al şaptezecilea
80th the eightieth al optzecilea
90th the ninetieth al nouăzecilea
100th the hundredth al o sutălea
101st the hundred and first al o sută unulea
102nd the hundred and second al o sută doilea
1.000th the thousandth al o mielea


Fracţii în Limba Engleză

Fracţie Engleză Română
1/10 one tenth o zecime
1/8 one eighth o optime
1/5 one fifth o cincime
1/4 one quarter un sfert
3/4 three quarters trei sferturi
1/3 one third o treime
2/3 two thirds două treimi
1/2 one half o jumătate